Kommunikasjonsavdelingen - Bestilling tekstoppdrag

Forening
Frist

Fristen må være tidligst to uker etter bestilling.

Tidsfristen for oppdraget skal være forsvarlig i henhold til estimert arbeidsmengde. Dersom bestillingen er et hastoppdrag, må det gjerne presiseres, men Kommunikasjonsavdelingen kan ikke garantere at bestillingen prioriteres fremfor øvrige oppdrag.

Kontaktperson
Type tekst
Lengde
Bilde
Intervju
Innhold

Hvem, hva, hvor og når

Oppdragsgiver er pliktet til å forsyne oppdragstaker med tilstrekkelig og korrekt informasjon. Det er heller ikke oppdragstakers oppgave å sørge for at oppgitt informasjon/data er korrekt, og er følgelig fraskrevet alt ansvar dersom informasjonen er ukorrekt.

Bestillingen skal inneha en klar og tydelig formulering.

Oppdragstaker er pliktet til å ta kontakt med oppdragsgiver så fort bestillingen er tildelt den.

Ønsker du å legge ved filer? Du kan legge til filer på statussiden etter du har sendt den inn.