Kommunikasjonsavdelingen - Bestilling PRM-oppdrag

Forening
Frist

Fristen må være tidligst to uker etter bestilling.

Tidsfristen for oppdraget skal være forsvarlig i henhold til estimert arbeidsmengde. Dersom bestillingen er et hastoppdrag, må det gjerne presiseres, men Kommunikasjonsavdelingen kan ikke garantere at bestillingen prioriteres fremfor øvrige oppdrag.

Kontaktperson
Hva trenger du?
Innhold

Hvem, hva, hvor og når

Oppdragsgiver er pliktet til å forsyne oppdragstaker med tilstrekkelig og korrekt informasjon. Det er heller ikke oppdragstakers oppgave å sørge for at oppgitt informasjon/data er korrekt, og er følgelig fraskrevet alt ansvar dersom informasjonen er ukorrekt.

Bestillingen skal inneha en klar og tydelig formulering.

  • Statuser - Tekstinnhold, link til ev. bilde i Drive eller Dropbx, link til ev. nettside eller arrangement som skal deles, osv
  • Arrangement - Arrangementsbeskrivelse, tidspunkt, sted, billettpris, link til coverbilde i Google Drive eller Dropbox.

Oppdragstaker er pliktet til å ta kontakt med oppdragsgiver så fort bestillingen er tildelt den.

Ønsker du å legge ved filer? Du kan legge til filer på statussiden etter du har sendt den inn.