Kommunikasjonsavdelingen - Bestilling designoppdrag

Forening
Frist

Fristen må være tidligst to uker etter bestilling.

Tidsfristen for oppdraget skal være forsvarlig i henhold til estimert arbeidsmengde. Dersom bestillingen er et hastoppdrag, må det gjerne presiseres, men Kommunikasjonsavdelingen kan ikke garantere at bestillingen prioriteres fremfor øvrige oppdrag.

Kontaktperson
Format
Størrelse
Farger eller svart/hvitt
Profesjonell print eller skrive ut selv
Innhold

Hvem, hva, hvor og når

Oppdragsgiver er pliktet til å forsyne oppdragstaker med tilstrekkelig og korrekt informasjon. Det er heller ikke oppdragstakers oppgave å sørge for at oppgitt informasjon/data er korrekt, og er følgelig fraskrevet alt ansvar dersom informasjonen er ukorrekt.

Bestillingen skal inneha en klar og tydelig formulering.

Oppdragstaker er pliktet til å ta kontakt med oppdragsgiver så fort bestillingen er tildelt den.

Ønsker du å legge ved filer? Du kan legge til filer på statussiden etter du har sendt den inn.